SVENSKA GENEALOGISKA SAMFUNDET


 

Svensk Genealogisk Tidskrift 2014:2


»Besitter en gammal tienare Isack Bem sitt hemman Sundh i Löfstad socken frijtt ...« Ståthållaren Isak Behm och hans släktkrets
Fogden, ståthållaren och amiralen Isak Behm (död senast 1631) har gått till historien som en brutal och våldsam man, hertig Karls handgångne man i dennes slaktarebänk. Inget har dock varit känt om dennes släktförhållanden. Författaren visar att tidigare försök att knyta honom till Gävlesläkten Behm inte har varit hållbara, och han presenterar här en ingående utredning av dennes ättlingar i Uppland intill fjärde led.
Av Michael Lundholm                                                                                 

Regementskvartermästaren Magnus Ingelmans släkt i södra Småland
Magnus Ingelman (född omkring 1654) i Ingelstad i Östra Torsås var stamfar för släkten Ingelman, som behandlats i Svenskt biografiskt lexikon, men dennes egen härkomst har varit höljd i dunkel. Författarna presenterar här sin kartläggning av Ingelmans småländ- ska släkt på såväl fädernet som mödernet tillbaka till 1500-talets andra hälft.
Av Martin Brandt och Anders Möller                                                                  

Vem var Anders Olofssons i Bure hustru?
Landsköpmannen och birkarlen Anders Olofsson (död omkring 1563) i Bure, Skellefteå, tillhörde Bureätten och blev stamfar för ett stort antal personer med namnet Burman. Om hans hustru Elins släkt har inget varit känt – tills nu.
Av Carl Henrik Carlsson                                                                             

Recensioner
Johan Bures släktbok. Dvd utgiven av Genealogiska Föreningen 2014.
Av Carl Henrik Carlsson                                                                             

Orts- och personregister till SGT 2014

2015-07-24