SVENSKA GENEALOGISKA SAMFUNDET


 

SGS är historia


Svenska Genealogiska Samfundet har upplösts.

Svensk Genealogisk Tidskrift kommer att drivas vidare i regi av Genealogiska Föreningen.

2016-02-09